K&C subheader

Onderwijsdoelen zijn minimumdoelen die je moet verwerven om je persoonlijk te ontwikkelen, aan de maatschappij deel te nemen of door te stromen naar hoger onderwijs.

Peilingen tonen je in welke mate leerlingen bepaalde onderwijsdoelen hebben bereikt.

Standaardtrajecten en opleidingsprofielen geven je aan welke competenties in al deze opleidingen aan bod komen.

Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

Met EVC kan je competenties die je in je vrije tijd, op je werk of elders hebt verworven, zichtbaar maken en laten erkennen.