Basiseducatie - Nederlands tweede taal

Opleidingen

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de Basiseducatie.

Overzicht modules

xlsx bestandNederlands_2de_taal.xlsx (14 kB) toont alle ontwikkelde opleidingsprofielen binnen het leergebied met het aantal lestijden van de opleidingen.

Er is eveneens een overzicht van de modules die deel uitmaken van het opleidingstraject en het aantal lestijden van een module.

De codering van een module geeft extra informatie over:

  • Modulecode waarin ’C’ voorkomt: het betreft een module die in verschillende opleidingen uit verschillende studiegebieden aangeboden wordt.
  • Modulecode waarin ‘G’ voorkomt: het betreft een module die in verschillende opleidingen uit hetzelfde studiegebied aangeboden wordt.
  • Modulecode waarin ‘LM’ voorkomt: het betreft een Geletterdheidsmodule; deze module maakt geen deel uit van het certificaatstraject.
  • Modulecode waarin ‘UM’ voorkomt: het betreft een Uitbreidingsmodule; deze module kan pas gevolgd worden wanneer men over het certificaat van de betreffende opleiding beschikt of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007