Deeltijds kunstonderwijs

Ontdek de opleidingenstructuur van het deeltijds kunstonderwijs (dko) met de domeinen, studierichtingen, opties, vakken en onderwijsbevoegdheid.

Het deeltijds kunstonderwijs bestaat uit vier graden.

  • In de eerste, tweede en derde graad wordt gewerkt met basiscompetenties.
  • Voor leerlingen van de vierde graad die naar het hoger onderwijs willen doorstromen, gelden de specifieke eindtermen van het wetenschapsdomein kunst en cultuur. Die gelden ook in de doorstroomrichtingen kso van de derde graad van het secundair onderwijs. 
  • Voor leerlingen van de vierde graad die uitstromen naar kunstbeoefening in de vrije tijd of de arbeidsmarkt gelden beroepskwalificaties. Hieronder volgt een overzicht van de opleidingen met telkens een link naar de geldende beroepskwalificatie.