Duaal leren

Standaardtrajecten
Logo Erasmusplus

 

Duaal leren is een volwaardige leerweg waarbij jongeren algemene vorming en beroepsgerichte competenties verwerven op school en op de werkvloer.

Voor elke duale opleiding werkt AHOVOKS samen met de betrokken sector, de opleidingsverstrekkers, VDAB, Syntrum en Departement Werk en Sociale Economie een standaardtraject uit.

De werkplek is samen met de school verantwoordelijk voor het realiseren van de competenties opgenomen in het standaardtraject van de studierichting. Een standaardtraject bevat clusters van competenties die gebaseerd zijn op eindtermen en/of één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast geeft het traject ook aan of de leerling gemiddeld meer of minder dan 20 uren per week op de werkvloer zal doorbrengen. Dit bepaalt het contract waarmee de leerling tewerkgesteld wordt en daaraan gekoppeld of de leerling hiervoor een verloning krijgt.

Geldende trajecten