Graduaatsopleidingen

Het graduaatsopleiding behoort tot het hoger onderwijs. De opleidingen leiden op tot een beroep en zijn gericht op doorstroom naar een professionele bachelor. Voor het schooljaar 2019-2020 werden deze opleidingen gecategoriseerd onder 'hbo5'. 

Samenwerkingsverbanden tussen hogescholen of instellingen secundair onderwijs verpleegkunde richten graduaatsopleidingen in. De opleidingen leiden tot een diploma van gegradueerde. Een beperkt aantal bestaande opleidingen leiden tot een certificaat.

De opleidingen die al bestonden voor het schooljaar 2019-2020 zullen in de toekomst stelstelmatig afgebouwd of omgevormd worden naar opleidingen die gebaseerd zijn op een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5. In de overgangsperiode zullen de bestaande opleidingen en de omgevormde of nieuwe opleidingen naast elkaar bestaan.