Hoger beroepsonderwijs - Gezondheidszorg

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs.

Voor de opleidingen waarvoor geen opleidingsprofiel ontwikkeld werd, worden de door de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs goedgekeurde structuurschema’s als service ter beschikking gesteld.

Voor de opleidingen die lineair ingericht worden is enkel informatie beschikbaar via de goedgekeurde leerplannen en lessentabellen.

  • Bijscholing voor verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
  • Orthoptie

Omgevormde en nieuwe opleidingen

Omgevormde en nieuwe opleidingen

Vanaf 1 september 2019 bieden de hogescholen graduaatsopleidingen aan. De huidige hbo5-opleidingen worden niet langer in de bestaande vorm aangeboden, maar worden

  • omgevormd op basis van één of meer beroepskwalificaties van niveau 5
  • tussentijds geactualiseerd in afwachting van een latere omvorming in het geval de relevante beroepskwalificaties van niveau 5 nog ontbreken.

Daarnaast zullen de hogescholen ook volledig nieuwe onderwijskwalificaties aanbieden.

De onderwijskwalificaties van alle omgevormde, tussentijds geactualiseerde en nieuwe graduaatsopleidingen kan je terugvinden in de kwalificatiedatabank.