Hoger beroepsonderwijs - Sociaal-agogisch werk

Bestaande opleidingen

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs.

Voor de opleidingen waarvoor geen opleidingsprofiel ontwikkeld werd, worden de door de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs goedgekeurde structuurschema’s als service ter beschikking gesteld.

Voor de opleidingen die lineair ingericht worden is enkel informatie beschikbaar via de goedgekeurde leerplannen en lessentabellen.

 • Agogische bijscholing orthopedagogie
 • Assistent in de psychologie
 • Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde
 • Orthopedagogie

Enkele centra hebben in afwachting van de omvorming van de opleiding op basis van een onderwijskwalificatie van niveau 5 een actualisering van de bestaande opleiding ingediend. Op basis van een gunstig advies van de commissie Hoger Beroepsonderwijs heeft de Vlaamse regering volgende instellingsgebonden opleidingsprofielen goedgekeurd:

 • Tolk voor Doven – Optie Tolk Vlaamse Gebarentaal / VSPW Gent
 • Bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde / VSPW Gent
 • Graduaat maatschappelijk werk / VSPW Gent
 • Sociaal-cultureel werk / VSPW Gent
 • Orthopedagogie / VSPW Gent
 • Orthopedagogie / VSPW Hasselt
 • Orthopedagogie / VSPW Kortrijk
 • Maatschappelijk werk / VSPW Kortrijk
 • Sociaal -cultureel werk / VSPW Kortrijk

Omgevormde en nieuwe opleidingen

Vanaf 1 september 2019 bieden de hogescholen graduaatsopleidingen aan. De huidige hbo5-opleidingen worden niet langer in de bestaande vorm aangeboden, maar worden

 • omgevormd op basis van één of meer beroepskwalificaties van niveau 5
 • tussentijds geactualiseerd in afwachting van een latere omvorming in het geval de relevante beroepskwalificaties van niveau 5 nog ontbreken.

Daarnaast zullen de hogescholen ook volledig nieuwe onderwijskwalificaties aanbieden.

De onderwijskwalificaties van alle omgevormde, tussentijds geactualiseerde en nieuwe graduaatsopleidingen kan je terugvinden in de kwalificatiedatabank.