Industriële wetenschappen en Technologie

Bestaande opleidingen

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs

Voor de opleidingen waarvoor geen opleidingsprofiel ontwikkeld werd, worden de door de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs goedgekeurde structuurschema’s als service ter beschikking gesteld.

 • Elektromechanica
 • Elektronica
 • Industriële informatica
 • Koel- en verwarmingstechniek
 • Luchtvaarttechnologie
 • Mechanica
 • Telecommunicatietechnieken

Voor de opleidingen die lineair ingericht worden is enkel informatie beschikbaar via de goedgekeurde leerplannen en lessentabellen.

 • Auto- expertise
 • Bedrijfsautomatisatie
 • Bouw- en houtconstructie
 • CAD-CAM confectie- en textieltechnieken
 • Elektriciteit
 • Elektromechanica
 • Industriële elektronica
 • Mechanica
 • Motorvoertuigentechniek
 • Openbare werken

Enkele centra hebben in afwachting van de omvorming van de opleiding op basis van een onderwijskwalificatie van niveau 5 een actualisering van de bestaande opleiding ingediend. Op basis van een gunstig advies van de commissie Hoger Beroepsonderwijs heeft de Vlaamse regering volgende instellingsgebonden opleidingsprofielen goedgekeurd:

 • Auto- expertise
 • Bouw- en houtconstructie
 • Elektriciteit
 • Elektromechanica
 • Elektronica
 • Industriële informatica
 • Motorvoertuigentechniek
 • Openbare werken

Omgevormde en nieuwe opleidingen

Vanaf 1 september 2019 bieden de hogescholen graduaatsopleidingen aan. De huidige hbo5-opleidingen worden niet langer in de bestaande vorm aangeboden, maar worden

 • omgevormd op basis van één of meer beroepskwalificaties van niveau 5
 • tussentijds geactualiseerd in afwachting van een latere omvorming in het geval de relevante beroepskwalificaties van niveau 5 nog ontbreken.

Daarnaast zullen de hogescholen ook volledig nieuwe onderwijskwalificaties aanbieden.

De onderwijskwalificaties van alle omgevormde, tussentijds geactualiseerde en nieuwe graduaatsopleidingen kan je terugvinden in de kwalificatiedatabank.

Vanaf 1 september 2019 vind je alle info over de HBO5-opleidingen terug op de website van de Vlaamse kwalificatiestructuur