Leren en werken

Op deze pagina vindt u een overzicht van het algemene uitgangspunt van het stelsel van leren en werken. Daarnaast vindt u een overzicht van alle opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in de leertijd.

Voor het geactualiseerd opleidingsaanbod in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vindt u per opleiding de integrale opleidingenstructuur terug. Voor de nog niet omgeschakelde rubrieken vindt u de bestaande lineaire opleidingen terug met de link naar de betreffende geldende Vlor opleidingskaart.

Voor het geactualiseerd opleidingsaanbod in de leertijd vindt u per opleiding de vastgelegde doelen van de beroepsgerichte vorming terug. Voor meer informatie over deze opleidingen verwijzen we naar de website van de Syntra Vlaanderen - Leertijd