Opleidingen

Op deze website vind je alle opleidingen en opleidingsprofielen waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijk is.

  • Studierichtingen geordend volgens finaliteit, onderwijsvorm en graad (matrix)

> Naar secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs
Inhoud: algemene, sociale en beroepsgerichte vorming
Doel: maatschappelijk functioneren/participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu

> Naar BuSO OV3

Tso/bso/buso OV3/buso OV4, centrum deeltijds onderwijs, Syntra
Inhoud: algemene vorming en beroepsgerichte vorming
Organisatie: zowel op een werkplek als op een school

> Naar duaal leren

Dbso en leertijd
Inhoud: algemene vorming en beroepsgerichte vorming
Organisatie: zowel op een werkplek als op een school

> Naar leren en werken

Basiseducatie

Inhoud: vorming op niveau lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs

Secundair volwassenenonderwijs

Inhoud: vorming op niveau secundair onderwijs, zowel algemeen vormend als beroepsgericht

> Naar volwassenenonderwijs

Ingericht door hogescholen (behalve HBO5-verpleegkunde)
Inhoud: sterke nadruk op beroepsgerichte vorming
Organisatie: 1/3de werkplek-leren

> Naar graduaatsopleidingen

Inhoud: beroepsgerichte vorming
Organisatie:
             - Opleidingstrajecten waarin je leert wat je moet kennen en kunnen
             - EVC-trajecten waarin eerder verworven competenties worden getest en erkend

> Naar beroepskwalificerende trajecten

  • Samenstelling opleidingen in het dko.

> Naar het deeltijds kunstonderwijs