Overzicht en planning peilingen in het secundair onderwijs

Overzicht

2004

Eerste graad - A-stroom

Informatieverwerving en -verwerking

2006 Eerste graad - A-stroom

Biologie

2007 Eerste graad - A-stroom

Frans: lezen, luisteren en schrijven

2008 Eerste graad - B-stroom

Wiskunde

2009 Eerste graad - A-stroom Wiskunde
2010 Derde graad - aso/kso/tso

Nederlands: lezen, luisteren en spreken

2011 Eerste graad - A-stroom

Informatieverwerving en -verwerking

2011 Tweede graad - aso Wiskunde
2012 Derde graad - aso/kso/tso

Frans: luisteren met praktische proef spreken

2013 Derde graad - bso

Project Algemene Vakken

2014 Derde graad - aso/kso/tso

Wiskunde

2015 Eerste graad - A-stroom

Natuurwetenschappen

2016 Derde graad - aso/tso/kso/bso Burgerzin
2017 Eerste graad - A-stroom Techniek
2018 Eerste graad - A-stroom Wiskunde
2019 Eerste graad - B-stroom Wiskunde
2020 Derde graad - aso/tso/bso Kritisch denken, mediawijsheidĀ en problemen oplossen
2021 Derde graad - bso Project algemene vakken

Planning

2022 Eerste graad - A- en B-stroom Nederlands
2022 Eerste graad - A- en B-stroom Wiskunde