Secundair volwassenenonderwijs - Mechanica-elektriciteit

Opleidingen

** Servicedocument met verwijzing naar de overeenkomstige PART-66 doelstellingen.

Op 28 september 2008 wordt een PART-66-bewijs van onderhoudsbevoegdheid voor luchtvaartuigen onmisbaar om een vliegtuig of een helikopter na onderhoudswerken weer in dienst te brengen. Een houder van dit bewijs mag na onderhoudswerkzaamheden aan een luchtvaartuig een certificaat afgeven dat het weer in dienst gesteld mag worden. De normen met betrekking tot het kennisniveau en tot de modules, de onderwerpen en de inhoud van de examens zijn vastgelegd in de verordening 2042/2003 betreffende de onderhoudsvergunningen voor luchtvaartuigen, meer bepaald in het deel (PART)-66.

 

De opleidingen die in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs, worden aangeduid door ➤ De opleidingen waarvoor een erkende beroepskwalificatie als referentiekader wordt gebruikt worden aangeduid door ✱