Studieaanbod secundair onderwijs

Het studieaanbod in het secundair onderwijs wordt geleidelijk aan gemoderniseerd. Het gemoderniseerde aanbod wordt voorgesteld als een matrix met finaliteiten en studiedomeinen.

De timing van de modernisering ziet er zo uit:

 • Eerste graad: 1 september 2019
 • Tweede graad: 1 september 2021
 • Derde graad: 1 september 2023
 • Se-n-Se: 1 september 2025

Naast het studieaanbod worden ook de onderwijsdoelen gemoderniseerd.

Interactieve tool

Via een interactieve tool kan je de verschillende studierichtingen in het secundair onderwijs raadplegen per studiedomein en finaliteit. Je vindt er ook informatie over de inhoud, de studiebekrachtiging en mogelijke concordanties. 

Beschrijvingen studierichtingen 3de graad SO

Per studierichting uit de 3de graad SO vind je een beschrijving van de inhoud. Voor de studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit vind je ook een doorstroomprofiel.

Video
Poster

Via dezepdf bestandPoster matrix.pdf (418 kB) krijg je een overzicht van de verschillende studierichtingen per graad en finaliteit.

Structuur secundair onderwijs

Studierichtingen worden ingedeeld op basis van een aantal categorieën:

1. De finaliteit: geeft aan wat een leerling na het secundair onderwijs kan doen

Doorstroomfinaliteit
          - Voorbereiding op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor
          - Aso, tso en kso
Dubbele finaliteit
          - Voorbereiding op arbeidsmarkt of hoger onderwijs: gerichte professionele bachelor
          - Tso en kso
Arbeidsmarktfinaliteit
          - Voorbereiding op arbeidsmarkt of graduaatsopleiding (hbo5)
          - Bso en BuSO OV3

2. De onderwijsvorm: gaande van abstract-theoretisch tot praktisch-uitvoerend

aso tso kso bso

3. Het studiedomein: geeft het interessegebied aan

Taal en Cultuur Kunst en Creatie Economie en Organisatie Sport
STEM Land- en Tuinbouw Maatschappij en Welzijn Voeding en Horeca


Het overzicht van de studierichtingen in het secundair onderwijs wordt de matrix genoemd. De matrix gaat uit van een geleidelijke studiekeuze:

 • In de eerste graad ligt de nadruk op de oriëntering.

  • In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 u basisvorming en 5 u keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken.
  • In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur basisvorming, 2 uur voor differentiatie (verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5u. In de B-stroom in het tweede jaar is er 20u basisvorming (4u meer dan nu) en 12 u keuzegedeelte. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar.
 • In de tweede graad hebben de leerlingen nog een brede studiekeuze.
 • In de derde graad zijn de studierichtingen scherper geprofileerd dan die van de tweede graad met het oog op gerichte en succesvolle instroom in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt