Veelgestelde vragen over Erkennen van Verworven Competenties

Wat is EVC?

EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Iedereen die competenties heeft verworven door ervaring (werk, vrije tijd,…) en deze competenties wil laten erkennen, komt in aanmerking voor EVC. Het succesvol doorlopen van een EVC-procedure zorgt ervoor dat iemand een (extra) kwalificatiebewijs in handen krijgt (dit bewijs is hetzelfde als het kwalificatiebewijs dat lerenden ontvangen als ze hun opleiding succesvol afronden).

Een volledig EVC-traject bestaat uit 4 stappen:

  1. identificatie: zich bewust worden van en benoemen van competenties;
  2. documentatie: zichtbaar maken en staven van competenties met bewijsstukken (portfolio,…);
  3. beoordeling: evalueren van competenties;
  4. certificering: formeel erkennen van competenties, op basis van de evaluatie van de competenties.


Wat is een EVC-standaard?

Een EVC-standaard geeft de competenties uit de beroepskwalificatie weer die getest worden tijdens de beoordeling van een kandidaat. In een EVC-standaard staat ook de methodes (bv. praktijkproef, kennistest, interview) om de competenties te beoordelen en de randvoorwaarden: de situaties of taken die in het assessment aan bod komen, de maximale tijdsduur,... Een EVC-standaard vermeldt ook de kostprijs van de beoordeling.


Wat moet ik doen om mijn competenties te laten erkennen?

Indien je een EVC-procedure wil doorlopen, kan je contact opnemen met een erkend EVC-testcentrum (dit kan een onderwijs- of opleidingsinstelling zijn: centrum voor volwassenenonderwijs, instelling voor hoger onderwijs, VDAB,…) dat een assessment op maat aanbiedt.

Indien je een diploma van het secundair onderwijs wil behalen, moet je steeds contact opnemen met een centrum voor volwassenenonderwijs. Je moet dan de module Aanvullende Algemene Vorming (AAV) volgen of hiervoor een vrijstelling krijgen.

Het EVC-testcentrum zal dan samen met jou bekijken hoe je kan aantonen dat je over de nodige competenties beschikt en een persoonlijk traject met jou uitstippelen.