Veelgestelde vragen over kwalificaties

Wat is het verschil tussen een beroepskwalificatie en een onderwijskwalificatie?

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, opleiding of een EVC-traject. Een onderwijskwalificatie geeft weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen. Een onderwijskwalificatie kan je enkel verwerven via onderwijs.


Wat is de link tussen het vernieuwd secundair onderwijs en de onderwijskwalificaties?

Het vernieuwd secundair onderwijs is geordend volgens drie finaliteiten (doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit) en volgens inhoudelijke interessegebieden of domeinen.

Leerlingen die een opleiding volgen binnen de arbeidsmarktfinaliteit worden voorbereid op een rechtstreekse instap op de arbeidsmarkt. In deze opleiding verwerft een leerling algemene vorming (eindtermen) en beroepsgerichte vorming (één of meerdere beroepskwalificaties). Leerlingen die een opleiding volgen binnen de doorstroomfinaliteit krijgen de bagage mee om verdere studies aan te vatten. In deze opleiding komt, naast de inhouden die elke jongere in het secundair onderwijs krijgt aangeboden (eindtermen), een breder pakket algemene vorming aan bod (specifieke eindtermen). Leerlingen die een plaats hebben binnen de dubbele finaliteit worden zowel voorbereid op het uitoefenen van een job als op een kwaliteitsvolle doorstroom naar vervolgopleidingen.

De onderwijskwalificaties of inhouden van de opleidingen zien er dus al volgt uit:

  • Doorstroomfinaliteit: eindtermen en specifieke eindtermen
  • Dubbele finaliteit: eindtermen, specifieke eindtermen en één of meerdere beroepskwalificaties
  • Arbeidsmarktfinaliteit: eindtermen en één of meerdere beroepskwalificaties


Waar kan ik een overzicht vinden van alle erkende kwalificaties?

De kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan gericht op zoek gaan naar een kwalificatie of je kan een kwalificatie vinden via een trefwoord, een kwalificatieniveau, …