Veelgestelde vragen over opleidingen

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leerweg naast voltijds leren. Dit betekent dat de inhouden die alle leerlingen aangeboden krijgen hetzelfde zijn maar dat de weg ernaartoe verschilt. Bij duaal leren verwerft een lerende algemene en beroepsgerichte competenties op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of op een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen een lerende per week op de werkplek leert, hangt af van de studierichting.


Wat is het verschil tussen standaardtrajecten en opleidingsprofielen?

Standaardtrajecten en opleidingsprofielen geven allebei een overzicht van de inhouden die in specifieke opleidingen aan bod komen. Voor elk onderwijsniveau wordt er een andere term gebruikt naargelang de opleiding: voor de opleidingen binnen duaal leren bestaan er standaardtrajecten, voor opleidingen van het volwassenenonderwijs en binnen opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs bestaan er opleidingsprofielen.

In elk document is ook informatie opgenomen die specifiek geldt voor het betreffende onderwijsniveau. In een standaardtraject van duaal leren wordt bijvoorbeeld ook de werkplekcomponent opgenomen. Het traject geeft aan of de leerling gemiddeld meer of minder dan 20 uur per week op de werkvloer zal doorbrengen. Dit bepaalt het contract waarmee de leerling tewerkgesteld wordt en daaraan gekoppeld of de leerling hiervoor een verloning krijgt.