Volwassenenonderwijs

Overzicht basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs

Basiseducatie

De Basiseducatie biedt basisvormingen lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden aan.

Binnen de Basiseducatie worden algemene opleidingen aangeboden die leiden tot een certificaat.

De doelen van de opleidingen in de basiseducatie worden beschreven via eindtermen/basiscompetenties. Hiervoor gelden de definities uit het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leergebieden

  • Beroepsgerichte opleidingen: opleidingen gericht op het uitoefenen van een of meer beroepen.
  • Algemene opleidingen: opleidingen gericht op maatschappelijk participeren en/of op een vervolgopleiding.
Secundair volwassenenonderwijs

Het Secundair Volwassenenonderwijs biedt beroepsgerichte en algemene opleidingen aan.

Opleidingen ASO3 uit het studiegebied Algemene vorming leiden tot het diploma secundair onderwijs. Andere opleidingen leiden tot een certificaat. Een hele reeks van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs.